: Hírek : Résztvevők : Előadások : Publikációk : Physics : AcadEuro : TSS : AE.Bg : AE-B : Naplife-W : Naplife-Cs


NAPLIFE
-


Nanoplazmonikus Lézeres Fúzió KutatólaboratriumSzakmai vezető: Tamás Sándor Bíró
Alapító döntés: 23/09/2020.
Támogató: NKFIH National Laboratories Program

A labor rövid bemutatása:
1. Plazmonhatás keltése és tanulmányozása nanorészecskékkel adalékolt polimer mintán
2. Különleges eloszlású és irányítottságú arany nano-antennák tervezése és optimalizásálása
3. Nano-antenna adalékolás megvalósítása
4. Szilárdtestfóliák besugárzása ultrarövid lézerimpulzusokkal, az impulzusok 
      térbeli és időbeli átfedésének technikai kidolgozása kétoldali besugárzás esetén
5. Mintaelemzés mikroszkópiai, spektroszkópiai és magfizikai eszközökkel
6. Hatáskeresztmetszet és trícium-hozam számolások illetve számítógépes 
      szimulációk kifejlesztése, tesztelése
7. COVID vírus kimutatása Raman spektroszkópia segítségével